17 November 2022

Pemenang Program Tokopedia

Periode 1 - 31 Oktober 2022

Pemenang e-voucher Tokopedia Rp2 juta
No Nama  Cabang  Nomor Rekening 
1 RENNY MERIAM SUNUR
KCP CENDRAWASIH XXXXX0335
Pemenang e-voucher Tokopedia Rp100 ribu
No Nama  Cabang  Nomor Rekening 
1 SRI WATINI KCP PASIR KALIKI XXXXX0978
2 JOHNI CANDRA KCP PASIR KALIKI XXXXX0113
3 LO TEN FOEK KCP KOMPLEK SUMBER SARI XXXXX1601
4 ELVIRA ZAINUDDIN KCP LATIMOJONG XXXXX0998
5 SULTAN HABIB PUTERA KESUMA KCI BANJARMASIN XXXXX7796
6 ELENA NG KCP LATIMOJONG XXXXX2249
7 ERVINA KCP LATIMOJONG XXXXX8923
8 RONNY WIASAL KCP PANAKUKANG XXXXX2048
9 DEVI MAGDALENA SUNUR KCP PANAKUKANG XXXXX0580
10 OLIVYA LIEM KCP PERINTIS XXXXX7027
11 RANDHY HEZRON KCP PANAKUKANG XXXXX0591
12 KRISTINA KCP PALOPO XXXXX0522
13 DEDE SUGIAT
KCI KARAWANG XXXXX1403
14 TRIWIK WIDAYATI KCP PALUR XXXXX0172
15 ABDUL HALIM KCI BALIKPAPAN XXXXX2270