Imbal Hasil Tabungan Syariah

Tabungan SimPel iB

Tabungan Reguler iB

Tabungan Maksi iB

Tabungan MyPlan iB

Tabungan EduPlan iB

Tabungan iB

Tabungan SuperValas iB

Tabungan Pro iB

Tabungan Woman One iB

Tabungan SuperKidz iB

Tabungan Payroll iB

Tabungan MyArafah

Indikasi Imbal Hasil  (% per annum)
0.27%