Maybank Tabungan iB

Maybank Giro iB

Maybank Deposito iB

Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan Syariah Akad Mudharabah

Mata uang IDR

NO Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
Nasabah Bank
1 Maybank Tabungan iB 10,00% 90,00%
2 Maybank Tabungan Maksi iB 10,00% 90,00%
3 Maybank Tabungan Pro iB 50,00% 50,00%
4 Maybank Tabungan Woman One iB 10,00% 90,00%
5 Maybank Tabungan SuperKidz iB 10,00% 90,00%
6 Maybank Tabungan Simpel iB 5,00% 95,00%
7 Maybank Tabungan MyPlan iB 10,00% 90,00%
11 Maybank RTJH 0,05% 99,95%
12 Maybank Tabungan MyArafah iB 7,50% 92,50%

Mata uang USD

NO Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
Nasabah Bank
1 Maybank Tabungan Super Valas iB 6.00% 94.00%
2 Maybank Tabungan MyArafah iB 4.00% 96.00%